صنایع لوله سازی

pipe roller

کارخانه لوله سازی

  • Pipe Roller برای انتقال لوله
  • Turning Roller برای چرخش لوله ها با پوشش PU
  • Transfer Car انتقال لوله از خطی به خط دیگر
  • به همراه سیستم بالابر هیدرولیک